Hydro Chemie INT GmbH

Lotuclean-N

Tüm yüzeylerde kullanima uygundur - gida ile temas eden alanlar da dahil.

:: Genel Bilgi

Lotuclean-N nötr, yüksek etkili temizleyicidir ve yag, gres ve yag lekeleri ile mücadelede iyi çaliºir. Buna karºin Lotuclean-N cilde zarar vermez ve gres ve yag lekelerini bulaºmiº oldugu hassas yüzeylerde kullanilabilir. Ayrica tipki kirli makine, yürüyüº yollari, boyali veya dogal ahºap, plastik yüzeyler, cam, kauçuk ve daha fazlasinda kullanildigi ºekilde, betondan ve dogal taº yüzeylerden yag lekeleri çikartmak için de kullanilabilir.

Lotuclean ile çok geniº alanlari temizlerken, küçük miktarlarda emülsiyon kirici ekleyerek atiksu ve yag çözeltiden ayrilabilir. Çevre düzenlemesine uyum saglamak amaciyla, yüksek yag içeren atiksu akiºi ve maddelerin toplanmasi gereken büyük endüstriyel alanlar için bu bir avantajdir.

:: Uygulamalar

Lotuclean-N su ile seyretilmesi gereken bir konsantre maddesidir. Gereken konsantrasyon düzeyleri lekenin gücü ve yaºina baglidir ve 1:6 dan 1:500 kadar uzanabilir. En azindan 1:6 konsantrasyon (1 kisim Lotuclean-N den 6 kadar ölçek su) ile sulandirin.

:: Uygulama Örnekleri

Beton üzerinde yagliboya lekeleri

Beton veya beton kaldirim taºlari üzerinde yag lekelerini çikarmak için 1:7 ile 1:9 arasi seyreltilmiº çözelti kullanin. Lekeler üzerine çözeltiyi dökün ve alani firçalayin. 2-3 dakika sonra su ile durulayin.

Makine temizlenmesi

Çözeltiyi 1:7-1:15 oraninda sulandiriniz. Uygulamak için ya cihaz sprey ya da bir bez kullanin. Kisa bir süre sonra nemli bir bezle silin.

Hafif Yag Lekeleri ile Fayans Katlar

Dilute to a 1:100 to 1:250 solution. Wipe the floor with the diluted mixture and then wipe clean with water.

Orta Yag Lekeleri ile Boyali veya Plastik Yüzeyler

Çözeltiyi 1:100-1:250 oraninda sulandiriniz. Seyreltilmiº kariºim ile zemini silin ve daha sonra su ile silin.

:: Aktif Bileºenler

Anyonik yüzey aktif maddeleri. Son derece geri dönüºümlü.

:: S-tabirler ve R-tabirler

Lotuclean-N’in sürekli kullanimi ile koruyucu lastik eldiven giyin ve etkileri yag giderici oldugu için cilt üzerinde uzun süre için birakmayin !