Hydro Chemie INT GmbH

Lotuclean-A

Uygun olduklari: Beton, Dogal Taº Yüzeyler, Terra Cotta, diger Seramikler, bunun yani sira cilali iyileºtirme, iºlenmiº ve iºlenmemiº ahºap, plastik, cam, emaye ve benzeri.

:: Genel Bilgi

Lotuclean-A son derece etkili ve yogun olan,fakat yine de birçok malzeme ve yüzeyler için nazikçe iºleyen temizlik maddesidir. Yosun, algler ve likene karºi hizla çaliºir.

Lotuclean-A beton, dogal taº yüzeyler, karo, fayans derzleri, tugla, terracotta ve seramike ek olarak boyali, iºlem görmüº mumlu ve dogal ahºap, plastik, cam, emaye, siva cepheler vb üzerinde kullanim için uygundur. Önce küçük bir yüzey üzerinde renk uyumlulugu için test edin. Lotuclean-A yüzeylerden ince kalsiyum birikintilerini ve metalden pas ve oksidasyon katmanlarini kaldirir.

Alüminyum, çinko ve cilali mermer yüzeylerde dikkatli kullanin. Lotuclean-A meyve asitleri içerdigi için bu yüzeyler üzerine sadece kisa bir süre için uygulayin.

:: Uygulamalar

Lotuclean-A’nin amaci sade ve anlaºilir. Su ile 1:4 dan 1:8 arasinda degiºen konsantrasyonlari ile inceltilebilir ºekilde konsantredir, bu da Lotuclean-A’dan 1 litrelik ambalajindan yosun ve algleri kaldirmak için 5-9 litre temizlik maddesi üreetilebilir. Lotuclean-A seyreltildikten sonra, çözeltiyi bir sprey ºiºesine veya bahçe püskürtücüsüne (plastik) koyun ve temizlik gerektiren yüzeye püskürtün. Kaldirim ve diger yatay yüzeylerde Lotuclean-A çözeltisi bir kap içinde yerleºtirilebilir ve yüzey üzerine bir firça veya rulo kullanilarak yayilabilir. Uygulamadan önce yüzeyin kuru olmasini saglayin ya da sadece hafifçe nemlendirin, çünkü çok fazla nem çözeltiyi daha fazla sulandiracaktir. Islak bir yüzey üzerinde kullanim istenirse, daha yüksek bir konsantrasyon gerekir. Küçük bir firça veya rulo ile Lotuclean-A uygulanirken 1:6-1:5 konsantrasyonunda kariºim kullanilmasi tavsiye edilir. Küçük ögeler çözeltiye (örnegin pas kaldirmak için) dogrudan batirilabilir.

Kaldirim, Merdivenler ve Benzeri Yüzeyler

Hazir bir (1:8) seyreltilmiº Lotuclean-A çözeltisi uygulanabilir ve 2-3 saat için birakilabilir (kalin yosun tabakalari önce elle kaldirilmasi gerekir) ve kalinti yeºillikleri kaldirmak için daha sonra güçlü bir su akimi ile durulanir (alçak basinçli bahçe hortumu veya basinçli hortum). Gelecek 1-2 gün içinde yagmur bekleniyorsa, yagmur yüzeyin durulanmasi için kullanilabilir ve elle durulama gerekli olmayabilir. Ancak yosun veya bakteri oluºumunun çok kalin oldugu durumlarda, kaymaya dirençli alani hemen elde etmek için elle yüzeyin durulanmasi daha iyidir.

Açikta kalan beton, Duvarcilik, Boyasiz Pürüzsüz Sivaveya Diº Cephe Boyasi olan Yüzeyler

Hazir bir (1:8) seyreltilmiº Lotuclean çözeltisi püskürtülüp 30-60 dakika için bekletilebilir, ardindan düºük basinç ayari ile ortadan kaldirilacak yosun ve alglerin yoketmek için fazla temizlik maddesine ek olarak su veya basinç hortumu ile püskürtülür .

Boyanmamiº Kaba Siva ve diger Yüksek Emici Yüzeyler

Yüksek emiº gücüne sahip olan yüzeyler, temizlik maddesinin malzemeye nüfuz etmesini ve zarar vermesini önlemek için, uygulama öncesinde su ile iyice nemlendirilmelidir. Lotucleani su ile 1:5-1:6 kadar sulandiriniz ve hafifçe bir bahçe püskürtücü ile uygulayin. 30-60 dakika sonra, su ile iyice durulayin.

Ahºap Çit ve Güneºlikler, Boyali Garaj Kapilari ve Plastik Yüzeyler

Lotuclean ayni zamanda bu tür yüzeylerden güvenilir ve hizli bir ºekilde yosun veya algleri kaldirabilir. Bir 1:8 konsantrasyonu ile suyla seyreltin, Lotuclean çözeltisini püskürtün ve bir alçak basinç ayari ile su veya basinç hortumu kullanarak yüzeye su püskürtmeden önce 30-60 dakika bekletin.

:: S-tabirleri

Lotuclean çözeltisini püskürtürken, özellikle dik yüzeylerin üzerine, güvenlik gözlükleri kullanin. Koruyucu lastik eldiven kullanilmasi tavsiye edilir. Seyreltilmemiº Lotuclean ile temas eden cildi hemen su ile durulayin.

Lotuclean ile yapilan göz temasi: Hemen bol su ile gözü yikayin. Sorun devam ederse bir hekimi arayin ve broºürü, ürün etiketini veya güvenlik bilgi formunu sunun.

Tüm kimyasal ürünlerde oldugu gibi, çocuklardan uzak tutun.

:: Aktif Bileºenler.

Lotuclean katyonik yüzey aktiflerine ek olarak,dogada bulunanlara özdeº meyve asitlerinden oluºmaktadir.Son derece geri dönüºümlüdür.